Uudised

Majandus- ja geograafiaõpetajate sügiskoolis leiti uudseid lahendusi ringmajanduse ja sinimajanduse õpetamiseks

02 December 2023

Majanduse ja geograafia õpetajad osalesid ühises sügiskoolis 24. - 25. novembril 2023, Pärnus. Kokku 75 õpetajat said uusi teadmisi ring- ja sinimajandusest. Mõlemad teemad kuuluvad riiklikku õppekavasse ning on õpetajatele vajalikud sisuliseks ja metoodiliseks käsitlemiseks ainetunnis.

Pärnumaa majanduse uusi suundi tutvustas Pärnumaa Arenduskeskuse juht Erik Reinhold, sinimajanduse olemust ja tulevikku analüüsis bioloogiadoktor Henn Ojaveer TÜ Pärnu Kolledžist. Intrigeeriva ettekande tegi ettevõtja Ülo Eero meretuuleparkide rajamisest Eesti vetes kui võimalusest kohalikule ettevõtlusele ja noortele uute erialade õppimiseks ning tööturul väga perspektiivsetele ametikohtadele kandideerimiseks. Eesti energiaressursside kasutamise, sh tuuleenergeetika võimaluste üle arutles õpetajatega hoogsas ja lõbusas võtmes TalTechi õppejõud Phd Ivo Palu. Väga põhjaliku ülevaate Eesti merealade uuringutest ja ruumilisest planeerimisest andis TÜ inimgeograafia ja ruumilise planeerimise õppetooli geograafiadoktor Pille Metspalu.

Lisaks kohtusid õpetajad Pernova Loodusmaja entusiastlike juhendajatega ja said mõtteid, kuidas hoida merd ja kaasata noori keskkonnahoidlikult tegutsema.

Õpetajalt õpetajale töötubades jagasid metoodilisi kogemusi Epp Vodja ringmajanduse õpetamiseks, Elbe Metsatalu riikide SKT mängulisemaks õpetamiseks ja Mairi Küberson viis õpetajatega läbi väitluse ettevõtte ruumiliseks paigutamiseks keskkonnanõuetest lähtudes. 

Kõik osalejad jäid sügiskooliga väga rahule ja on tänulikud esinejatele, teemad olid silmaringi avardavad ja paljude mõtetes olnud vastuolulised küsimused leidsid vastuseid, mida õpetajad saavad jagada ja arutada oma õpilastega.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-