Materjalid

PROGRAMMIDE ÕPPEMATERJALID

Kõik JA Eesti programmid on varustatud õppematerjalidega. Põhikooli I-III astmele on õppematerjalid saadaval nii eesti kui vene keeles. 

Programmide "7 sammu", "Mina, majandus ja ettevõte" ning "Õpilasfirma" materjale müüme ainult vastava metoodilise koolituse läbinud õpetajatele kasutamiseks. Õppematerjale saab tellida opetaja.ja.ee keskkonnast.

Gümnaasiumi majandusõpiku tellimiseks kirjuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Veebipõhine õpik on leitav ka opiqu gümnaasiumi paketist.


MAJANDUSÕPIK

JA Eesti andis koostöös EBSi ja SEB Pangaga 2018/19 õppeaastaks välja uue majandusõpiku gümnaasiumile. Õpiku autoriteks on EBSi õppejõud ja teised oma valdkonna spetsialistid. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni. Oleme õpiku kirjutamisse kaasanud mitmeid uusi autoreid ning võtnud arvesse õpetajate tagasisidet. Käsitlemist leiavad uued teemad – start-upid, sotsiaalmeedia, investeerimine ja mitmed teised olulised valdkonnad. Õpik vastab riiklikule õppekavale. Õpiku hind on 12,75€.

 2018. aasta majandusõpikus käsitletakse järgmisi teemasid:     

 • Majandus ja majandusteadus
 • Turumajandus
 • Nõudlus, pakkumine ja turuhind
 • Tarbimine ja säästmine
 • Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas
 • Ettevõtte rahastamine ja majandusarvestus
 • Tootmine ja tootlikkus
 • Turundus
 • Tööjõud
 • Konkurents ja koostöö
 • Valitsus ja riigieelarve
 • Finantssüsteem ja rahapoliitika
 • Majanduse areng ja stabiilsus
 • Rahvusvaheline majandus

Uue õpiku teemad on lahti kirjutatud siin.


PROJEKTIJUHTIMISE E-ÕPPE MOODUL

Õpilasfirma programmi täiendav projektijuhtimise e-õppe moodul on mõeldud sissejuhatuse andmiseks projektijuhtimise valdkonda. See on valminud koostöös JA Euroopa ja PMIEF-ga ning moodulit on võimalik integreerida Õpilasfirma programmi, kasutada loov- või praktilise töö planeerimisel või eraldiseisvate projektide juures. Materjalides leitavaid ülesandeid on suurepärane kasutada enda mistahes projekti tegevusi planeerides.

Projektijuhtimise õppematerjali kasutamiseks palume registreerida enda klassid JA Eesti õpetajate veebilehel.

Vaata projektijuhtimise e-õppe moodulit!


WISE TEHNOLOOGIAMOODULI MATERJALID

Wise’i teadmiste pagasi toel saavad JA Eesti õpetajad ja õpilased tehnoloogiatargemaks ning Õpilasfirmad on valmis ellu viima keerukamaid tehnoloogilisi ideid. JA ettevõtlusõppe Wise’i moodul jaguneb kahkes osaks:

 • Ideest tooteni - videote ning arutlustega pikitud töötuba
 • Tehnoloogiatunnid

Eesti keelsed materjalid on leitavad Wise'i keskonnas: wi.se/kool 

Vene keelsed materjalid on leitavad siit:

Wise’i Uuendusliku ettevõtlusõpetaja tunnustus

Kõik õpetajad, kes on vähemalt ühe grupiga Wise’i Tehnoloogiamooduli mõlemad osad läbinud ning materjalides olevate 3 x linkide kaudu tagasisidet andnud autasustatakse iga-aastase Uuendusliku ettevõtlusõpetaja diplomiga. Kõik tunnustuse saanud õpetajad on oodatud sügisel toimuvale Wise’i Uuendusliku ettevõtlusõppe inspiratsioonipäevale, et kogemusi vahetada, kohtuda uuendusmeelsete ettevõtlusega seotud ekspertidega ning uueks õppeaastaks ideid ammutada. 


YOUTH EMPOWERED MATERJALID

29. augustil 2022 toimunud koolituse materjalid:

8. mail 2022 toimunud Youth Empowered õppematerjalide koolituse materjalid:

ELUOSKUSED

Moodul 1 - Enese tundmaõppimine - Sandra Raju

Moodul 2 - Eluks Vajalikud oskused - Madis Vodja

Moodul 3 - Tagasiside kui juhtimise oluline osa - Epp Vodja

Moodul 4 - Tööle kandideerimine

ÄRIOSKUSED

Moodul 1 - Projektijuhtimine

Moodul 2 - Ajajuhtimine

Moodul 3 - Äri planeerimine

Moodul 4 - Läbirääkimisoskused

Moodul 5 - Finantskirjaoskus

Moodul 6 - Müügioskused

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-