Materjalid

PROGRAMMIDE ÕPPEMATERJALID

Kõik JA Eesti programmid on varustatud õppematerjalidega. Põhikooli I-III astmele on õppematerjalid saadaval nii eesti kui vene keeles. 

Programmide "7 sammu", "Mina, majandus ja ettevõte" ning "Õpilasfirma" materjale müüme ainult vastava metoodilise koolituse läbinud õpetajatele kasutamiseks. Õppematerjale saab tellida opetaja.ja.ee keskkonnast.

Gümnaasiumi majandusõpiku tellimiseks kirjuta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Veebipõhine õpik on leitav ka opiqu gümnaasiumi paketist.


MAJANDUSÕPIK

JA Eesti andis koostöös EBSi ja SEB Pangaga 2018/19 õppeaastaks välja uue majandusõpiku gümnaasiumile. Õpiku autoriteks on EBSi õppejõud ja teised oma valdkonna spetsialistid. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni. Oleme õpiku kirjutamisse kaasanud mitmeid uusi autoreid ning võtnud arvesse õpetajate tagasisidet. Käsitlemist leiavad uued teemad – start-upid, sotsiaalmeedia, investeerimine ja mitmed teised olulised valdkonnad. Õpik vastab riiklikule õppekavale. Õpiku hind on 12,75€.

 2018. aasta majandusõpikus käsitletakse järgmisi teemasid:     

 • Majandus ja majandusteadus
 • Turumajandus
 • Nõudlus, pakkumine ja turuhind
 • Tarbimine ja säästmine
 • Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas
 • Ettevõtte rahastamine ja majandusarvestus
 • Tootmine ja tootlikkus
 • Turundus
 • Tööjõud
 • Konkurents ja koostöö
 • Valitsus ja riigieelarve
 • Finantssüsteem ja rahapoliitika
 • Majanduse areng ja stabiilsus
 • Rahvusvaheline majandus

Uue õpiku teemad on lahti kirjutatud siin.


YOUTH EMPOWERED MATERJALID

ÄRIOSKUSED
ELUOSKUSED

Terve koolitus on järelvaadatav siin.

 

We updated our privacy policy which has been specifically adjusted to reflect the new GDPR regulation Learn more.

I accept cookies from this site