ESP

Tähelepanu! Enesehinnangu küsimustikku on võimalik õpilastel täita tänasest uuel veebilehel: WWW.ESPONLINE.EE

Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

Õpilasfirma programm

Kogemus

Enesehinnang

Pädevus

ESP eksam

Teadmised

Turundus

Ettevõtte struktuur ja rollid

Personalitöö

Disain ja tootmine

Äriplaani tegemine

Müügitöö

Finantskirjaoskus

Loovus

Enesekindlus

Algatusvõime

Meeskonnatöö

Leidlikkus

Sihikindlus

Vastutustunne

Üldine arusaamine organisatsioonist

Ettevõtte loomise etapid ja seadlusandlus

Ideest müügini

Rahalised vahendid ja eelarve koostamine

Täpsem info: http://www.entrepreneurialskillspass.eu
 
 

ENESEHINNANGU KÜSIMUSTIK

Enesehinnangu küsimustiku peavad tegema kõik JA Eesti õpilasfirma liikmed 2 korda. I osa testist tehakse õpilasfirma loomisel ning II osa sooritatakse alates aprilli teisest poolest.

Õpilasfirmade võistlusel osalemise või õpilasfirma tunnistuse taotlemise eeldus on enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimine.

Pärast enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimist väljastatakse testitegijale sertifikaat, mis näitab tema erinevate pädevuste arengut programmi läbimise jooksul.

Enesehinnangu täitmine on tasuta.

NB! Õpilasfirma liikmetel tuleb end antud platvormil esmalt registreerida. Peale andmete sisestamist tuleb e-mailile kinnituskiri ja –link. Klikkides lingile saab määrata oma salasõna. Seejärel on konto loodud ning kasutaja kinnitatud platvormil. Nüüd saabki asuda küsimustikku täitma.

 

ESP EKSAM

  • ESP eksamit saab sooritada 18. aprillist - 22. juunini. Eksami ajad on kokkuleppel JA Eestiga.
  • ESP eksam on tasuline. Soodushind käesoleval õppeaastal on 25 eurot (eksami hind teistes Euroopa riikides on 35€, JA Eesti katab meie õpilaste eksamitasust 10€). 
  • ESP eksamit tegemine ei ole kohustuslik. 

ESP tunnistuse taotlemine on lihtsalt üks võimalus näidata, et sul on olemas praktiline ettevõtluskogemus, sa oled omandanud erinevaid ettevõtlusega seotud pädevusi ning sul on olemas ka teadmiste pagas ettevõtluse kohta.

Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised teadmised ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused. ESP tunnistus on teie oskuseid tõendav Euroopa taseme dokument, mida toetavad Euroopa tööandjad ja Euroopa Komisjon. 

We updated our privacy policy which has been specifically adjusted to reflect the new GDPR regulation Learn more.

I accept cookies from this site