Creatlon

Meeskonnatöö ülesanded

Õigeaegselt esitas meeskonnatöö ülesannete lahendused 20 võistkonda.

Saavutatud punktid ülesannete kaupa leiad SIIT

Võistkond Punktid
RHB 79,00
Rahvas 76,33
Hatifnati 76,00
Viimasel minutil  76,00
Waldjalased 74,00
Kolmikud 71,33
Cool People 70,67
EI ÜTLE 70,00
Rukkilill 69,33
Kolm kohukest 67,00
Maakad 64,33
Mo Bamba 57,33
Lümanda ettevõtjad 57,33
Pauguga uks 55,67
Biskviit 55,00
EIS 52,67
Kiviklõbinad 49,33
Sinilind 39,67
Aadlikud 37,00
Simple 33,33
Koduorg 2 19,67

 

I Mõistlik tarbimine – meie ökoloogiline jalajälg Maal
Meeskonnamängu ülesanded 2019/20:

Ökoloogiline jalajälg on meetod, mis suudab ligikaudselt arvutada maa-ala suurust, mida on vaja meie poolt ühes aastas kasutatavate ressursside tootmiseks ja tekkinud jäätmete ning saaste ümbertöötlemiseks, ladestamiseks või looduslikesse aineringetesse sidumiseks. 

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator on üks viise teada saada, kuidas igaühe elustiil mõjutab maakera jätkusuutlikkust. 

Leidke veebist ökoloogilise jalajälje arvutamise kalkulaator http://jalajalg.positium.ee/

Arvutage seda kasutades välja tiimiliikmete ökoloogiline jalajälg ning analüüsige, kuidas saaks iga tiimiliige teha arukamaid valikuid, et oma jalajälge vähendada. Arutlege, kui heaks hindate oma tulemust praegu. 

Enne kalkulaatori kasutamist tuleb igal tiimiliikmel kodus koos vanematega välja selgitada vastused järgmistele küsimustele, sest vajad neid kalkulaatoris vastamisel.

1. Mis aastal Sinu kodumaja valmis?

2. Kui suur on Sinu kodu (ruutmeetrites)?

3. Kui suur on Sinu pere igakuine elektritarve?

4. Kui palju vett teie peres igas kuus kulub? (m³ kuus)

5. Kui mitu kilomeetrit sõidad iga nädal autoga?

6. Kui mitu kilomeetrit sa sõidad igal nädalal bussi või rongiga?

7. Kui mitu liitrit kütust võtab teie pere auto 100 km kohta?

Meile esitage kuni 3 minuti pikkune video, kus

a) Kirjeldate lühidalt oma tiimiliikmete ökoloogilise jalajälje mõõtmise tulemusi;

b) Tutvustate oma tiimiliikmete võimalusi ökoloogilise jalajälje vähendamiseks;

c) Annate oma eakaaslastele praktilisi soovitusi keskkonnasäästlikuks eluviisiks;

d) Lõpetate video üleskutse või sloganiga mõistlikuks tarbimiseks!

Video võib olla lahendatud näitemänguna, loenguna, multifilmina või kuidas iganes teie fantaasia lubab.

Video laadige üles Youtube’i või Vimeo keskkonda ja saatke meile link aadressile creatlon@ja.ee.

Abiks võivad teile olla näiteks järgmised küsimused:

• Kuidas saab vähendada energiatarbimist kodus? 

• Kuidas saab vähendada transpordist põhjustatud keskkonnasaastumist? 

• Kuidas saab tervislikult ja keskkonda säästvalt toituda?

• Kuidas saab säästlikumalt tarbida ja ostmist vähendada? 

 

II Kiri tuntud ettevõtjale

Arutlege tiimis, kes on teie eeskuju ettevõtluses. Selline ettevõtja, kes paistab silma, on palju saavutanud ja kelle moodi tahaksite olla. 

1. Tehke tema kohta veebis taustauuringut: mis valdkonnas tegutseb, mis on tema ettevõtte konkurentsieelis, mis on need tegurid, mis on aidanud tema ettevõttel või ettevõtetel edukaks ja kuulsaks saada jne. 

2. Mida soovite temalt kui ettevõtjalt küsida, välja selgitada tema ettevõtte tulevikuvisiooni vaatevinklist? 

3. Kirjutage talle e-kiri, milles on ilus pöördumine ja selgitus, miks ühendust soovite. Esitage kolm küsimust, mida temalt teada soovite ja üks soovitus, mida teie tuleviku tarbijana temalt ootate.

4. Vormistage kiri vastavalt ametliku e-kirja kirjutamise tavadele (saaja nimi ja ettevõte, kuupäev, saatja nimi ja kontaktandmed).

5. Pange oma e-kirja teema lahtrisse tähelepanu äratav pealkiri, et ettevõtja tahaks kirja avada ja lugeda!

Kui julgete ja tahate, saatke see kiri talle ka teele. Ettevõtja võib olla nii maailmanimi kui ka Eesti edukas ja tuntud tegija. 

Kindlasti saatke eestikeelne e-kiri meile aadressile creatlon@ja.ee. Tore, kui annate meile hiljem teada, kas ettevõtja teile ka vastas. Ärge muretsege, ettevõtjale saatmine ja vastuse saamine ei lähe võistluse punktiarvestusse.

 

III Ettevõtluskeskkond meie maakonnas 

Enne kui ettevõtja hakkab teostama oma äriideed, tuleb põhjalikult uurida turgu, konkurentsi, kohalikke sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi ettevõtte jaoks. 

Teil on valida nelja erineva idee teostamise vahel. Kas rajada oma kodukohta külalistemaja, autopesula, noorteklubi või hakata pakkuma lastehoiu teenust? Milliseid andmeid kohalike olude kohta vajate, et idee teostamise võimalikkust hinnata?

Väga põhjalikku statistikat iga maakonna kohta leiate Statistikaameti andmebaasist ja kaardirakendusest. Tutvuge Statistikaameti https://www.stat.ee/ poolt pakutud andmetega järgmistel linkidel: 

rahvastiku tabelid 

keskmine palk valitud tegevusalal või maakonnas; 

elanike sissetulek

tegutsevate ettevõtete arv maakonnas/tegevusalal;

majutuskohtade ja majutatute arv

piirkondlik portaal jpm

Lisaks andmebaasile saab kasutada ka kaardirakendust: https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR

Otsige avaldatud andmete seast neid, mis aitaksid otsustada, kas teie valitud ettevõtte loomine kodukohas oleks mõistlik või mitte. Vajadusel küsige andmebaasi kasutamise kohta nõu kooli geograafia- või informaatikaõpetajalt. 

Esitage meile olulised andmed, mida kasutasite valitud äriidee hindamiseks, ja nende analüüs. Oma analüüsis tooge välja:

a) valitud äriidee täpsem sisu ja võimalik sihtrühm;

b) hinnang, kas ja kuidas seda äriideed on mõistlik teie kodukohas teostada;

c) arvandmed, mille põhjal oma järeldustele jõudsite; 

d) põhjendus, miks just need andmed on valitud äriidee ja ettevõtluskeskkonna hindamiseks olulised.

Vormistage analüüs pdf-failina (maksimaalne pikkus kaks A4 lehekülge).

Kõikide ülesannete vastuseid ootame 4. detsembriks e-posti aadressile creatlon@ja.ee 

Teemareale kirjutage palun oma tiimi nimi.

Hindamisel loeb nii sisu kui ka korrektne vormistus! 

Head pealehakkamist ja nutikust!

We updated our privacy policy which has been specifically adjusted to reflect the new GDPR regulation Learn more.

I accept cookies from this site