Aasta tegijad

Elutööpreemia - JA aastate õpetaja

2022 - Anneli Koppel

Toila Gümnaasiumis teavad kõik väiksemad ja suuremad õpilased, et Anneli Koppeli tundides tehakse teistsuguseid tegevusi, kui teiste õpetajate omades. Anneli õpetab "7 sammu" programmi alusel noori toilakaid 22 aastat. Ta innustab oma õpilasi osa võtma kõikidest Ida-Virumaal toimuvatest majandus- ja ettevõtlusalastest tegevustest ning JA Eesti võistlustest. Tema õpilased tuletavad neid ettevõtmisi meelde ka täiskasvanutena.


2022 - Ene Saar

Ene Saar on Tallinna Reaalkooli direktor ja majandusõpetaja, kelle loovus ja sügavad teadmised on jäädvustatud JA Eesti töövihikutesse ja majandusülesannetesse. Tema õpilased on aastate jooksul võitnud palju auhindu majandusolümpiaadidel. Suur tänu Ene, et oled seisnud majandus- ja ettevõtlusõppe riiklike ainekavade koostamise ja tunnustamise eest.


2022 - Galina Jarotskaja

Galina on meiega algusest peale. Ta on hingelt ettevõtlik ja majandusõppe usku ning ei saa olla ilma õpetamata! Vaatamata sellele, et Galinal ei ole oma kodukooli ning tema põhitööks on noorte inimeste karjääri suunamine, õpetab ta igal aastal mõnes Tallinna koolis majandust ja ettevõtlust, nii põhikooli 3. astmes kui ka gümnaasiumis.


2022 - Helje Jaarma

Helje Jaarma on Parksepa Keskkooli majandus- ja ettevõtlusõppe hing. Alates 1996. aastast on Helje õpetanud majandust ja ettevõtlust JA Eesti programmide alusel, ta juhendab Õpilasfirmasid ja korraldab töövarjupäevi. Tema arvukad õpilased hindavad tema heasoovlikkust, täpsust ja huumorimeelt.


2022 - Helle Anijärv

Helle Anijärv õpetab Tartu Hiie Koolis eelkõige geograafiat ning seob sellesse majandus- ja ettevõtlusteemad. Helle innustab iga aastal oma õpilasi JA Eesti e-viktoriinis ning teistes ettevõtmistes osalema. Ta annab endast parima, et iseseisvasse ellu astuvad erivajadusega noored oleksid ettevõtlikud, neil oleks lai silmaring ning nad tunneksid end elus ja karjääris kindlalt.


2022 - Kristi Suppi

Kristi Suppi on Pärnu Tammsaare kooli õpetaja, kes on pühendunud Pärnumaa õpilaste ettevõtlikkuse arendamisele, õpetanud majandust mitmes koolis ja tema kunagised õpilased teevad tegusid ärimaailmas. Ta juhendab mini-minifirmasid, mini- ja Õpilasfirmasid ning tänu temale toimub Pärnus igal aastal Õpilasfirmade laat "Jäärmark".


2022 - Maie Paap

Maie Paap on Aravete Keskkooli mitmekülgne majandus- ja ettevõtlusõpetaja, tõeline maa sool, kes õppeaineid lõimides aitab õpilastel mõista kodukohas ja maailmas toimuvat. Tema õpilased osalevad Creatlonis ja teistel majandusvõistlustel, teevad mini- ja Õpilasfirmasid ning tõestavad, et väikesest koolist sirguvad ettevõtlikud ja elus edukad noored.


2022 - Piret Viil

Piret Viil on Rõuge Põhikooli õpetaja, kes oskuslikult ühendab majandusõpet, matemaatikat ja digimaailma nii laste kui noorte seas, on palju aastaid jaganud majandusteadmisi, juhendanud ettevõtlusmuinasjuttude kirjutajaid ning mini- ja Õpilasfirmasid mitmes Võru- ja Põlvamaa koolides.


2022 - Reet Trio

Reet Tiro on Tallinna Arte Gümnaasiumi klassiõpetaja, kes õpetab oma kooli algklassi õpilastele "7 sammu" programmi üle 20 aasta. Reet on loov ja ettevõtlik ning vaatamata sellele, kas koolis puhuvad majandus- ja ettevõtlusõppe osas soodsad või mitte nii soodsad tuuled, alustab tema käe all igal aastal suure klassi jagu 1. klassi õpilasi uurima, kuidas elu ühiskonnas tegelikult käib. Reeda õpilased võtavad osa kõikidest JA Eesti ettevõtmistest.


2021 - Mari Suurväli

Junior Achievement on selle inimese südames olnud algusest peale ja seda aastast 1991, Tema lõi Eesti esimese Õpilasfirma ning on õpetanud JA programme igas koolis, kus ta üldse on kunagi oma elu jooksul õpetanud.

Mari Suurväli on uute asjade algataja, aga jätkab järjekindlalt ka juba traditsiooniliste asjade tegemist. Ta juhendab tänavu 9 Õpilasfirmat ning tema juhendatud neiu oli väga edukas ka majandusolümpiaadil.

Mari Suurväli usub oma õpilastesse, vajadusel võitleb nende eest nagu emalõvi ning avab neile uusi uksi. Ja ta ei ava uksi mitte ainult enda õpilastele, vaid oma piiritu ja raugematu energiaga ka paljudele teistele, sest juba 20 aastat korraldab ta piirkondlikku laata, kuhu on oodatud Õpilasfirmad üle Eesti. Ta mõtleb alati, kuidas võiks JA-l ja tema õpilastel paremini minna.


2017 - Helena Kudre

 

Elutööpreemia – JA aastate õpetaja tiitli – pälvis Helena Kudre Värska Gümnaasiumist, kes on Setumaa ettevõtlusõppe mõistus, hing ja süda. On juhendanud nii õpilas- kui ka minifirmasid – ning kõigil neil on oma äratuntav nägu - tõelise setu nägu. Helena on kõik need aastad korraldanud majanduspäevi, ergutanud lapsi osalema laatadel ja võistlustel ning viinud õpilasi korduvalt välislaatadele. Meist keegi ei ole näinud Helenat ei pahasena ega halvas tujus. Ju tal on head lapsed nagu heal emal ikka.

 


2012 - Niina Sidorenko

JA aastate õpetaja tiitli pälvis Niina Sidorenko, kes on õpetanud Tallinna Õismäe Vene Lütseumis JA programmide järgi juba 20 aastat, on käivitanud koolis ettevõtlusõppe algklassides, on Eesti majandus-õpetajate koolitaja ja JA majandusõpikute ning muude õppematerjalide tõlkija ja autor, juhendab igal aastal usinalt Õpilasfirmasid, kasutab tunnis ettevõtlusmaailma kogemust, on hinnatud kolleeg ja armastatud õpetaja oma pühendumise, laia teadmiste pagasi, õiglustunde ja põhimõttekindluse tõttu.


2012 - Sirje Kasendi

JA aastate õpetaja on Sirje Kasendi, kes on õpetanud Tarvastu Gümnaasiumis JA programmide järgi 1993. aastast alates, on käivitanud koolis reaal- ja majandusõppe suuna, juhendab usinalt Õpilasfirmasid, korraldab ettevõtlusalaseid maakondlikke suurüritusi, peab tähtsaks õppimist tegevuse kaudu ja tehtu analüüsimist, innustab ja inspireerib, on väsimatu enesetäiendaja ning teadmiste jagaja.

 

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-