Läbiviidud

Take Tech

Elluviimise aeg: 2011 – 2013.

Finantseerimise allikas: Euroopa Komisjon

Eesmärk: kestvate sidemete loomine koolide ja ettevõtete vahel, et populariseerida tehika- ja teadusvaldkonna ameteid noorte hulgas.

Euroopa ettevõtted on ülemaailmselt parimate hulgas just oma innovatsioonivõimekuse tõttu. TAKETECHi projekt ergutab Euroopa majandust, aidates kaasta sellele, et tulevikuski jätkuks eelkõige tehnilistel ja teaduspõhistel erialadel kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. TAKETECHi algatus viidi juba edukalt läbi Austrias ning seal osutus see elujõuliseks meetodiks, mis loob silla ettevõtete ja noorte inimeste vahel. TAKETECH suurendab ka noorte inimeste arusaamist teaduse vajalikkusest. 

Projekti eesmärk on arendada TAKETECH’I meetodit edasi ja viia see teistessegi riikidesse üle Euroopa. Sihipärast organisatsioonide ja haridusasutuste kokkuviimismeetodit kasutatakse selleks, et koolid ja ettevõtted kohtuksid professionaalsel tasemel. Ettevõtetesse organiseeritakse külastusi noortele inimestele põneval moel, tõmmates nende tähelepanu tehnilistele ja teaduspõhistele erialadele. Tulevikus oskustöötajate nappuse vältimiseks saavad ettevõtted aktiivselt pöörduda oma tulevase tööjõu poole ning kutsuda neid endale külla. Nad saavad end noortele inimestele esitleda atraktiivsete tööandjatena. 

Tulemused:

  • Uuringuga on selgitatud parimad kogemused tegevuste kohta, mille abil on tõstetud noorte inimeste teadlikkust tehniliste ja teaduselukutsete osas
  • TAKETECH meetodit on arendatud sihipäraselt edasi 
  • TAKETECH meetodit on levitatud koolitajate koolitajate seminari kaudu
  • Kõikides osalevates maades on korraldatud meetodi katseseminarid

Loe lisa: www.take-tech.eu/index.php/et

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-