Läbiviidud

It's My Future

 

Elluviimise aeg: 01.10.2015 - 31.07.2018

Finantseerimise allikas: Erasmus +

Eesmärk: töötada välja e-õppe moodul JA Eesti põhikooli III astme ettevõtlusõppe programmi „Mina ja ettevõtlus“ rakendamiseks ning katsetada selle võimalusi.

Suure osa sisust moodustavad videointervjuud tuntud ettevõtjatega, kellelt õpilased saavad kogemusi ja nõu ettevõtlusideede ja võimaluste kohta. Õpilane saab enda ettevõtlikkust hinnata testi abil ja kaaluda erinevaid äriideid. E-mooduli abil saab õpilane vastavalt vajadusele omandada teadmisi ka väljaspool koolitundi, tagasisidet annab e-õppe programm koheselt. 

Kooli ja ettevõtete vahelise koostöö korraldamiseks valmivad juhendmaterjalid „Kohtumine ettevõtjaga“ õpilasele, õpetajale, ettevõtjale kohtumiste ja ettevõttekülastuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Projekti partnerriigid: Eesti, Soome, Rootsi, Bulgaaria, Hispaania, Rumeenia, Kreeka.

Projektijuht: Elbe Metsatalu, elbe@ja.ee.

We updated our privacy policy which has been specifically adjusted to reflect the new GDPR regulation Learn more.

I accept cookies from this site