Käimasolevad

Edu & Tegu

Elluviimise aeg: 01.01.2019 - 31.12.2020

Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium

Eesmärk: Arendada süsteemselt ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel: arendada õppeprogramme, koolitada õpetajaid, luua uusi õpikäsitlusi, viia läbi uuringuid ja tõsta avalikkuse teadlikkust ettevõtlusõppest.

2019 – 2020 on Edu ja Tegu jätkuprogramm, milles laiendatakse ettevõtlusõppe tegevusi, kasvatatakse ettevõtlusõppe levikut ning uuendatakse ettevõtlusõppe riiklikku õppekava.

JA Eesti projekti tegevused:

JA Eesti ettevõtlusprogrammide arendamine, JA programmide metoodilised koolitused kõigi haridustasemete õpetajatele algklassidest gümnaasiumini, mentorite ja õpilasmentorite kaasamine õppeprogrammi, programme toetavate õpilasürituste ja võistluste rahastamine ja arendamine. 

JA eksperdid osalevad aktiivselt Edu ja Tegu programmi üldhariduse töörühmas, kaasa lüüakse ka kutsehariduse töörühmas, kus väljatöötatud mooduleid on võimalik edukalt rakendada õpilasfirma programmis.

Valminud on õpiettevõtte programm kutsekoolides õppivatele täiskasvanutele, mida katsetame 2019/2020 õppeaastal.

2020 on fookuses ettevõtlusõpe põhikooli kahes esimeses astmes, samuti pädevuste kujunemise kaardistamine õpilasfirma tegevusprotsessis.

Edu ja Tegu projekti partnerid: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, EBS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Junior Achievement Eesti, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti kodulehekülg: www.ettevotlusope.edu.ee

Projektijuht: Kersti Loor, kersti@ja.ee.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-