Majandusõpik gümnaasiumile

JA Eesti andis koostöös EBSi ja SEB Pangaga 2018/19 õppeaastaks välja uue majandusõpiku gümnaasiumile. Õpiku autoriteks on EBSi õppejõud ja teised oma valdkonna spetsialistid. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni. Oleme õpiku kirjutamisse kaasanud mitmeid uusi autoreid ning võtnud arvesse õpetajate tagasisidet. Käsitlemist leiavad uued teemad – start-upid, sotsiaalmeedia, investeerimine ja mitmed teised olulised valdkonnad. 

Õpik vastab riiklikule õppekavale.

2018. aasta majandusõpikus käsitletakse järgmisi teemasid:     

 • Majandus ja majandusteadus
 • Turumajandus
 • Nõudlus, pakkumine ja turuhind
 • Tarbimine ja säästmine
 • Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas
 • Ettevõtte rahastamine ja majandusarvestus
 • Tootmine ja tootlikkus
 • Turundus
 • Tööjõud
 • Konkurents ja koostöö
 • Valitsus ja riigieelarve
 • Finantssüsteem ja rahapoliitika
 • Majanduse areng ja stabiilsus
 • Rahvusvaheline majandus

Uue õpiku teemad on lahti kirjutatud siin.

We updated our privacy policy which has been specifically adjusted to reflect the new GDPR regulation Learn more.

I accept cookies from this site