Ja
JAJAJAJAJAJA
Ja
Aita kaasa!
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Toetajad ja partnerid
Ja
Ettevõttele
Ja
Eraisikule
Ja
Annetuste kogumise hea tava

Kirjuta oma ettevõtte sisse uude majandusõpikusse!

Ja

 JA Eesti annab koostöös EBSi ja SEB Pangaga 2018/19 õppeaastaks välja uue majandusõpiku gümnaasiumile. Õpiku autoriteks on EBSi õppejõud ja teised oma valdkonna spetsialistid. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni.

Soovime, et õpik oleks võimalikult elulähedane ning varustatud praktiliste ja tänapäeva Eesti ettevõtluse näidetega.

Kutsume ettevõtjaid kirjutama end majandusõpikusse sisse oma ettevõtte loo, näite või õppetunniga ning toetama samas õpiku väljaandmist. 


 

2018. aasta majandusõpikus käsitletakse järgmisi teemasid:
Majandus ja majandusteadus
Turumajandus
Nõudlus, pakkumine ja turuhind
Tarbimine ja säästmine
Ettevõtlus ja selle koht ühiskonnas
Ettevõtte rahastamine ja majandusarvestus
Tootmine ja tootlikkus
Turundus
Tööjõud
Konkurents ja koostöö
Valitsus ja riigieelarve
Finantssüsteem ja rahapoliitika
Majanduse areng ja stabiilsus
Rahvusvaheline majandus

Uue õpiku teemad on lahti kirjutatud SIIN.

 Eelmist 2011. aastal ilmunud õpikut saab sirvida SIIN.

JA majandusõpik gümnaasiumile
JA majandusõpik koos sinna juurde kuuluvate õppemängude ja metoodikaga on gümnaasiumis enim kasutatav õppematerjal majanduse õpetamiseks, mille järgi õpib õppeaastas umbes 5000 õpilast. Uus majandusõpik, mida värskendame uute teemade, käsitluste ja näidetega, jääb koolides kasutusele vähemalt viieks aastaks ning õpiku kõrvale tulevad ka e-õpik ning ülesandekogud.
Majandusõpik vastab riiklikule õppekavale.

Milline näide sobib?
Ettevõtete näiteid ootame kõigi peatükkide juurde. Tutvuge palun uue õpiku teemadega SIIN ja valige, mis valdkonda võiks teie ettevõtte lugu või näide illustreerida. Hea meelega mõtleme kaasa ja aitame teemat valida ja sõnastada. Ühe näite pikkuseks on üks A4 lehekülg ja see võib sisaldada pilte, linke jm soovikohast materjali. Soovi korral võite lehekülje kujundada ise.

Kuidas saan õpikut toetada?
Õpiku anname välja täielikult ettevõtete rahastusel ja seetõttu palume Teil toetada õpiku väljaandmist Teile sobivas või meie jaoks sümboolse tähendusega summas - 2983 eurot. Just nii palju - 2983 - on loodud 25 aasta jooksul Eestis õpilasfirmasid.

Kui soovite, et Teie ettevõtte näide, lugu või õppetund rikastaks Eesti noorte arusaamist ettevõtlusmaailmast, palun võtke meiega ühendust ning leiame koos sobivaima teema ja toetusvõimaluse.
Palun andke oma huvist teada hiljemalt 31. jaanuariks. Valmis lugu või näidet ootame veebruari lõpuks.

Lisainfo: Kersti Loor, kersti(at)ja.ee, 566 466 00, 621 0998

 

 

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet