Ja
JAJAJAJAJA
Ja
Sündmused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Aasta Ettevõtlusõpetaja
Ja
Aasta Mentor
Ja
Vägev Vilistlane
Ja
Euroopa õpilasfirmade võistlus 2014 Tallinnas
Ja
Aastaplaan
Ja
Eesti õpilasfirmade laat
Ja
Konverentsid
Ja
Olümpiaad
Ja
Suvekool
Ja
Ettevõtlusnädal
Ja
Võistlused
Ja
Creatlon
Ja
Tulemused
Ja
Meeskonnamängu ülesanded 2016
Ja
Võistkonnad 2016/17
Ja
Kokkuvõte viktoriinist
Ja
Viktoriini tulemused
Ja
Creatlon 2015/16
Ja
Creatlon 2014/15
Ja
Creatlon 2013/14
Ja
Creatlon 2012/13
Ja
Creatlon 2011/12
Ja
Uurimistööde võistlus
Ja
Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus
Ja
Reklaamivõistlus
Ja
TITAN
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
Simulaator 7 võistlus

Meeskonnamängu ülesanded 2016

Ja

Head kreatleedid!
Meeskonnamäng läheb lahti. Ootame teie nutikaid ja toredaid lahendusi ning vastuseid hiljemalt 6. detsembril aadressile creatlon@ja.ee
Ülesannete vastuste saatmisel pange palun teemareale (subject line) oma võistkonna nimi. Vastuseid võite saata kõik koos või soovi korral ka ükshaaval.

1. Majandusliku või ettevõtlusfookusega raadioreportaaž

November on pime ja tüütu aeg, kuid õnneks muudavad inimesed ise selle sündmusterohkeks. Rahvakalendripühi satub novembrisse mitu. Lisaks on novembris töövarjupäev, kodanikupäev, võib-olla teie kooli või lemmikõpetaja sünnipäev vms. Vaadake kalendrit seinal, tutvuge oma kooli või kodukoha ürituste kavaga ning valige välja üks põnev sündmus, mis teile huvi pakub. Osalege sellel ja tehke üritusest raadioreportaaž.

Loomulikult ei mahu kogu mitu tundi kestev kontsert või rahvamatk teie reportaaži, kuid leidke sellest üles just see huvitav lõik, mida oleks põnev ka asjasse mittepuutuvatel isikutel kuulata.
Tegemist ei pea olema ettevõtlusüritusega, kuid seadke oma reportaažile majanduslik või ettevõtlusfookus. Kajastage valitud sündmust näiteks intervjueerides korraldajat või lisades juurde ürituse korraldamise majanduslikke aspekte.

Head reportaaži ei tasu hoida vaka all – jagage seda ka näiteks oma kooli raadios.

Teie reportaaži pikkus peaks mahtuma vahemikku 3-4 minutit. Meile saatke audiofail või link selle faili alla laadimiseks aadressile creatlon@ja.ee

2. Uurimus oma kogukonnas
Üks võimalusi oma keskkonda hoida, on tagastada panditaara, et seda saaks ümber töödelda ja taaskasutada. Meie seas on siiski küllalt inimesi, kes seda erinevatel põhjustel ei tee. Teie ülesandeks on viia läbi miniuuring oma kogukonnas (koolis, sõprade hulgas, perekonnas, linnatänaval), mis annaks vastused järgmistele küsimustele:

•  Kas vastaja tagastab pandipakendeid? Mis põhjustel ta seda teeb või mis põhjustel ei tee?
•  Mis paneks inimesi, kes ei tagasta pandipakendeid, oma käitumist muutma ja pandipakendeid ära viima?
•  Milline on keskmine ära viidav pandipakendite kogus? (Seda saab hinnata tagasi saadud tagatisraha suuruse järgi.)
•  Kas vastaja teab, kuidas pandipakendeid taaskasutatakse (taaskasutamise ahel) või mida nendest uuesti teha saab?

Kasutage selle ülesande lahendamiseks Google Formsi: https://docs.google.com/forms/   Seda on lihtne teha, kui teil on g-maili konto.
Ülesande käigus peaksite välja mõtlema konkreetsed küsimused, mida inimestelt küsite, et seatud üldistele küsimustele vastused saada. Peate otsustama, kas annate inimestele ette vastusevariandid või lasete neil vabalt vastata? Osadele küsimustele sobivad ühed ja teistele teised variandid. Küsitlema peaksite vähemalt 30 inimest.

Ülesande lahendusena saatke meile
1)    Google Forms küsimustik (link sellele);
2)    Pdf-formaadis vormistatud kokkuvõte uuringust. Kokkuvõttes tutvustate uuringut, millal see on läbi viidud, kellele küsimustik saadeti, kui paljudelt vastused saadi. Kokkuvõttes tooge palun välja, mis olid peamised tulemused/ vastused etteantud küsimustele. Dokument peaks sisaldama ka jooniseid ja tabeleid: vähemalt üht tulpdiagrammi, üht sektordiagrammi ning üht tabelit.
Viimase lõiguna lisage uuringu kokkuvõtteks enda hinnang uuringule vastajate käitumise kohta.

3. Analüüs palgamaksudest
Teie klassivend Mart läheb suvel ettevõttesse tööle. Mardi tööandja pakub talle head kaupa: ta maksaks Mardile kahe kuu töö eest 350 eurot kokku, juhul kui ta võtaks Mardi tööle mitteametlikult, ehk maksaks palka sularahas ja ümbrikus.  „Siis ei ole mingit maksudega jamamist ja oled igal juhul plussis!“ ütles ta. Ametlikuks palgaks (brutopalgaks) oleks Mardile 450 eurot, ehk 225 eurot kuus, aga sealt ju lähevad maksud maha. Tööandja sõnul on tema pakkumine kasulik kaup nii Mardile kui ka talle endale. Tööandja hoiaks kokku palgamaksud ning Mart saaks kokku hoida tulumaksu.

Kuidas teile tundub?
Palun arutlege tööandja poolt tehtud pakkumise üle. Kas Mardile on pakkumine kasulik? Kas ja mida ta kaotab, kui ta tööandja poolt pakutud ümbrikupalga vastu võtab? Kas ta võidab midagi? Mida võidab või kaotab tööandja?

Vaadake ka klippi aadressil https://www.youtube.com/watch?v=qw01lmoumdY ning arutlege selle üle, kuidas ümbrikupalk mõjutab inimest, ettevõtet ja ühiskonda.
Ülesande lahendus: vormistage analüüs ühel leheküljel pdf-formaadis ja saatke meile creatlon@ja.ee


4. Vabatahtlik töö
Lõpetame klassikaga. Vabatahtlik töö on Creatloni klassika ja selleks ta ka jääb. Valige välja enda jaoks huvitav töökoht. See võib olla ettevõte või ühiskondlik organisatsioon, valla- või linnavalitsus, mittetulundusühing või ühistu. Tähtis on, et teid on sinna parasjagu vaja. Igaüks teist töötab vähemalt kaks tundi. Veel parem, kui teete seda koos.
Saate teada ja õppida midagi enda jaoks uut ning samas teha kellegi jaoks midagi kasulikku. Kas pole tore?

Ülesande lahenduseks saatke meile üks vahva pilt oma tööpäevast, lühike töökirjeldus, organisatsiooni nimi, tööandja nimi ja tema e-maili aadress.

Olge nutikad ja loovad!

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet