JAJAJAJA
Ja
Laadad
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eestis
Ja
Mini-mini firmade laat 2019
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2018
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2017
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2016
Ja
Euroopas

Registreerimine

Ja

Registreerimine Õpilasfirmade laadale on lõppenud!

 

Esmalt loe läbi laada reeglid ning seejärel registreeri oma õpilasfirma laadale!

 

Laada reeglid: 

 

 • Osaleda saavad ainult laadale registreeritud õpilased, kes õpivad vähemalt 7.klassis
 • Ühte õpilasfirmat esindab 2 -  4 liiget ja üks juhendaja.
 • Õpilasfirma võib laadal müüa JA Eestis õpilasfirma registreerimisel kinnitatud toodangut ja pakkuda kinnitatud teenust. Kohvikuteenust pakkuvatel õpilasfirmadel palume laadal osalemise soovi korral võtta meiega eelnevalt ühendust.
 • Pärast 4. veebruari osalemistasu ei tagastata
 • Registreerimine Eesti õpilasfirmade laadal 2013 osalemiseks toimub 28. jaanuarini 2013. Osalemistasu tuleb üle kanda hiljemalt 6. veebruariks 2013 JA Eesti arve alusel.
 • Müük toimub ainult boksis, reklaamida võib kõikjal.
 • Iga õpilasfirma organiseerib ise oma kauba transpordi müügikohale.
 • Iga õpilasfirma vastutab ise oma kauba ja isiklike asjade eest müügikohal.
 • Müügikoha kujunduseks vajalikud vahendid võtab iga  õpilasfirma ise kaasa. NB! Elektrit vajavad õpilasfirmad võtavad ise kaasa pikendusjuhtmed.
 • Toolide või muude istmete kasutamine boksis on keelatud!
 • Keelatud on kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada kaubanduskeskuses viibivate inimeste turvalisust, ja aineid, mis võivad kahjustada nende tervist.
 • Boksi seinale võib kinnitada ühepoolse teibi, „kontorinätsu“ või kleepsuga.
 • Boksi seinale või põrandale kinnitamiseks ei tohi kasutada kahepoolset teipi, liimi, klambreid, kruvisid, naelu jms
 • Määratud boksinumber peab olema nähtaval. Boksinumber on üleval paremas nurgas A5-suurusel lamineeritud paberil.
 • Määratud bokse ei tohi vahetada.
 • Õpilasfirma liikmed vastutavad selle eest, et pärast kujunduse eemaldamist on bokside seinad ja põrand puhtad ning prügi prügikasti viidud.
 • Kui õpilasfirma tegevuse käigus rikutakse boksi seinu, põrandat või teisi esemeid kaubanduskeskuses, nõuab JA Eesti trahvisumma välja õpilasfirma liikmetelt.
 • JA Eesti vastutab registreerimislehel märgitud vahendite olemasolu eest.
 • Ürituse käigus jagatavad materjalid, tunnistused, võimalikud auhinnad, toit jm antakse kavas ette nähtud ajal osalejale isiklikult kätte.
 • Täiskasvanud juhendaja peab kindlustama oma õpilaste ohutuse ning vastutab nende käitumise eest.
 • Osavõtjatel peab olema kaasas isikut tõendav dokument.
 • Eesti õpilasfirmade laat 2013 on õpilasüritus ning sellel kehtivad õpilasürituste reeglid. Nende rikkuja vastutab Eesti Vabariigi seaduses ette nähtud korras.

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet