JAJAJAJAJA
Ja
ESP
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
ESP õpetajale

ESP

Ja


Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

 ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

Õpilasfirma programm

Kogemus

Enesehinnang

Pädevus

ESP eksam

Teadmised

 
•Turundus
• Ettevõtte struktuur ja rollid
• Personalitöö
• Disain ja tootmine
• Äriplaani tegemine
• Müügitöö
• Finantskirjaoskus
 
 
• Loovus
• Enesekindlus
• Algatusvõime
• Meeskonnatöö
• Leidlikkus
• Sihikindlus
• Vastustunne
 
 
 
 
•Üldine arusaamine organisatsioonist
•Ettevõtte loomise etapid ja seadusandlus
•Ideest müügini
•Rahalised vahendid ja eelarve koostamine
 
 
ENESEHINNANGU KÜSIMUSTIK
Enesehinnangu küsimustiku peavad tegema kõik JA Eesti õpilasfirma liikmed 2 korda. I osa testist tehakse õpilasfirma loomisel ning II osa sooritatakse alates aprilli teisest poolest.
Õpilasfirmade võistlusel osalemise või õpilasfirma tunnistuse taotlemise eeldus on enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimine.
 
Enesehinnangu küsimustikud on: http://self.entrepreneurialskillspass.eu/et
Pärast enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimist väljastatakse testitegijale sertifikaat, mis näitab tema erinevate pädevuste arengut programmi läbimise jooksul.
Enesehinnangu täitmine on tasuta.
 
NB! Õpilasfirma liikmetel tuleb end antud platvormil esmalt registreerida. Peale andmete sisestamist tuleb e-mailile kinnituskiri ja –link. Klikkides lingile saab määrata oma salasõna. Seejärel on konto loodud ning kasutaja kinnitatud platvormil. Nüüd saabki asuda küsimustikku täitma.
 

ESP EKSAM
ESP eksamit saab sooritada mai teises pooles või juuni alguses. Eksami ajad on kokkuleppel JA Eestiga.
ESP eksam on tasuline. Soodushind käesoleval õppeaastal on 25 eurot (eksami hind teistes Euroopa riikides on 35€, JA Eesti katab meie õpilaste eksamitasust 10€). Kutseõppeasutuste õpilastele on projekti raames eksamil osalemine tasuta.
ESP eksamit tegemine ei ole kohustuslik.
 
ESP proovieksami leiate aadressilt: https://exam.entrepreneurialskillspass.eu/esp/#DemoTest . Seda eksamit saab teha tasuta ja nii palju kui süda lustib.
 
ESP tunnistuse taotlemine on lihtsalt üks võimalus näidata, et sul on olemas praktiline ettevõtluskogemus, sa oled omandanud erinevaid ettevõtlusega seotud pädevusi ning sul on olemas ka teadmiste pagas ettevõtluse kohta.

 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet